تاثير تمرينات هوازي با شدت متوسط همراه با مصرف دارچين بر نيمرخ ليپيدي زنان داراي اضافه وزن

یا همایش : چهارمين همايش ملي علوم ورزشي و تربيت بدني ايرانتعداد صفحات :6چکیده مقاله: هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر مصرف دارچین همراه با تمرین هوازی بر پروفایل لیپید زنان دارای اضافه وزن بود. 32 دارای اضافه وزن 30 تا 40 ساله تهران به صورت هدفمند در دسترس انتخاب شده و به طور تصادفی در 4 گروه 1- تمرین هوازی + دارچین، 2- تمرین هوازی + دارونما، 3- دارچین و 4- دارونما قرار گرفتند ( هر گروه 8 نفر). تمرین شامل 8 هفته تمرین هوازی بود و مکمل به میزان روزانه 3 کپسول 500 میلی گرمی مصرف شد. 24 ساعت قبل از اولین جلسه و 48 ساعت بعد از آخرین جلسه، نمونه خونی در ساعت 8 صبح و در وضعیت 12

نقش و اهميت مسکن بر شکل محله هاي شهري

س یا همایش : کنفرانس عمران,معماري و شهرسازي کشورهاي جهان اسلامتعداد صفحات :10چکیده مقاله: مسکن نیاز اساسی انسان است. این نیاز به علت تمایزهایی که با دیگر نیازهای انسان دارد، جایگاهی خاص در اقتصاد، سیاست، فرهنگ وجامعه دارد، چرا که تغییر در هر بخش فوق می تواند بر این بخش آثار زیادی داشته باشد. این نیاز اولیه و اساسی )مسکن( در شهر یزد از گوناگونی فراوان برخوردار بوده است. این تنوع، معلول عوامل اقتصادی، اجتماعی، معیشتی، شغلی، مذهبی، هنری، موقعیت جغرافیایی، تاریخ، فرهنگ و جامعه این شهر بوده است. بنابراین، در شکل خانه، محل زندگی به مفهوم کامل آن تجلی

بررسي اتصال صلب از پيش تاييد شده BSEEP در ستون هاي جعبه اي

س یا همایش : دومين کنفرانس ملي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي عمران(مهندسي سازه و مديريت ساخت)تعداد صفحات :21چکیده مقاله: در مطالعه ی حاضر به بررسی اتصالات صلب از پیش تایید شده فلنجی پیچی با استفاده از ورق لچکی ( BSEEP ) در ستون های جعبه ای پرداخته شده است. پارامترهای متغیر مورد بررسی، شامل تعداد سخت کننده (1 و 2 عدد )، ضخامت ستون ( 10، 15 و 20 میلیمتر) و عرض بال تیر (150، 200 و 250 میلیمتر) می باشند؛ بدین ترتیب مدل های عددی از اتصالات تیر به ستون فولادی BSEEP شبیه سازی شدند و تحت پروتکل بارگذاری ATC-24 قرار گرفتند. برای شبیه سازی از روش اجزاء محدود و نرم افزار ABAQUS استفاده ش