اندازه گيري ضرايب انتشار آلاينده ها از خودروهاي ساخت داخل و وارداتي بااستاندارد يورو 4 و مقايسه آن با خودروهاي ساخت داخل با استاندادر يورو 2

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اندازه گيري ضرايب انتشار آلاينده ها از خودروهاي ساخت داخل و وارداتي بااستاندارد يورو 4 و مقايسه آن با خودروهاي ساخت داخل با استاندادر يورو 2 :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : ششمين همايش ملي مديريت آلودگي هوا و صدا

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

ضرایب انتشار آلایندگی و مصرف سوخت نه تنها دادهای ضروری برای تکمیل سیاه ههای انتشار هستند, بلکه ابزاری کارآمد برای کمک به سیاستگذاران محسوب میگردند. نظر به اهمیت و سهم قابل توجه منابع متحرک در انتشار آلاینده ها در شهر تهران, اندازه گیری و توسعه ضرایب انتشار آلاینده ها و مصرف سوخت برای منابع متحرک از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این پژوهش نرخ انتشار آلاینده ها و مصرف سوخت خودروهای سواری شهر تهران که دارای استاندارد آلایندگی یورو 4 هستند, در شرایط واقعی رانندگی و با استفاده از روش اندازه گیری همراه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که بیش از 35 درصد خودروهای مورد آزمون, به خصوص خودروهای تولید داخل, دارای انتشار مونوکسید کربن فراتر از حد مجاز استاندارد یورو4 هستند. این میزان برای هیدروکربن های نسوخته و اکسیدهای نیتروژن به ترتیب 5 و 10 درصد است. با این حال, ارتقای خوردروها سواری شهر تهران به استاندارد یورو4 به طور کلی تاثیر قابل قبولی در کاهش انتشار اکسیدهای نیتروژن, هیدروکربنهای نسوخته و مونوکسید کربن نسبت به خودروهای با استاندارد یورو2 داشته است.

لینک کمکی