اندازه گيري و آناليز فرکانس تراز فشار صوت منتشره از اگزوز موتورسيکلت CG125 بااستفاده از روش SAE J1287

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اندازه گيري و آناليز فرکانس تراز فشار صوت منتشره از اگزوز موتورسيکلت CG125 بااستفاده از روش SAE J1287 :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : ششمين همايش ملي مديريت آلودگي هوا و صدا

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

مقدمه : امروزه آلودگی صوتی بعنوان یکی از معضلات زیست محیطی مهم در شهرها مطرح است . وسایل نقلیه یکی از منابع عمده آلودگی صوتی می باشند که در این میان موتور سیکلت ها سهم بسزایی در ایجاد آن دارند. هدف از این مطالعه اندازه گیری و بررسی صدای موتور سیکلت در فرکانس ها و دورهای مختلف موتور می باشد.مواد و روش : در این پژوهش تراز فشار صوت منتشره از اگزوز موتورسیکلت CG125 در فضای آزاد بر طبق روش استاندارد SAE J1287 اندازه گیری شد . برای اندازه گیری و انالیز فرکانس صدا از صداسنج تیپ 1 , مدل CEL-6X0, CASELLA استفاده شد.نتایج : طبق اندازه گیری های انجام شده, تراز فشار صوت در پنج دور موتور 1000 rpm, 2000 rpm,3000 rpm, 4000 rpm و 5000 rpm به ترتیب: 71/9dB(A), 75/5 dB(A), 83dB(A), 85/6dB(A) و 91dB(A) بدست آمد. توزیع انرژی صوتی در دور های مختلف موتور در فرکانس های کمتر از 250 هرتز برخلاف فرکانس های بالاتر از 250 هرتز از الگوی مشابهی پیروی نمی کرد.نتیجه گیری : نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تراز فشار صوت با افزایش دور موتور افزایش می یابد, چنانچه می تواند در دورهای بالای موتور برای موتور سور و افراد مجاور ان آزاردهنده باشد, به همین منظور لازم است اقدامات کنترلی در منبع به منظور کاهش سروصدای ناشی از اگزوز انجام شود.

لینک کمکی