بررسي تغييرات غلظت ذرات معلق هواي آزادشهر تبريز طي سالهاي 1392-1391 و ارزيابي اثرات بهداشتي منتسب به آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تغييرات غلظت ذرات معلق هواي آزادشهر تبريز طي سالهاي 1392-1391 و ارزيابي اثرات بهداشتي منتسب به آنها :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : ششمين همايش ملي مديريت آلودگي هوا و صدا

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

تعیین میزان اثرات آلودگی هوا در شهرهای مختلف با دو چالش مهم روبرو می باشد؛ اولا محدودیت اطلاعات مربوط به اثرات بهداشتی آلاینده ها و ثانیا کمبود اطلاعات در خصوص میزان مواجهه با آلاینده های هوا و نیز مقادیر غلظت آنها. مطالعه حاضر از نوع مطالعات مشاهده ایی کاربردی بوده و از شهریور 1391 الی مرداد 1392 میزان غلظت, تغییرات فصلی و برآورد اثرات بهداشتی منتسب به ذرات معلق هوای آزاد شهر تبریز تعیین گردید. بمنظور اندازه گیری ذرات معلق از نمونه بردار با حجم بالا و دستگاه Haz - Dust EPAM5000 استفاده شده و اثرات بهداشتی منتسب به ذرات معلق با استفاده از نرم افزار AirQ2 . 2 . 3 برآورد گردید. بر اساس نتایج حاصله, متوسط سالیانه غلظت ذرات معلق PM2 . 5 , PM10 , TSP و PM منطقه شهری به ترتیب برابر 139, 83, 38 و 27 میکروگرم در متر مکعب بدست آمد. متوسط مقدار نسبت PM / PM10 , PM25 / PM10 , PM , TSP و PM / PM25 برای منطقه مسکونی شهر تبریز به ترتیب برابر 0 / 6, 0 / 48, 0 / 33 و 0 / 7 محاسبه گردید. تعداد کل مرگهای منتسب به TSP برابر 327 مورد برآورد شد که از این تعداد, 202 مورد مرگ اثر بیماریهای قلبی و عروقی و تعداد 99 مورد نیز در اثر بیماریهای تنفسی بوده است. از طرفی میزان کل مرگ ناشی از ذرات PM10 و PM25 به ترتیب برابر 363 و 360 مورد تخمین زده شد

لینک کمکی