بررسي خصوصيات شيميايي آب باران جمع آوري شده در مناطق صنعتي، پرترافيک و عادي شهر اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي خصوصيات شيميايي آب باران جمع آوري شده در مناطق صنعتي, پرترافيک و عادي شهر اهواز :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : ششمين همايش ملي مديريت آلودگي هوا و صدا

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

آلودگی اتمسفر بر روی ترکیبات آب باران حین سقوط تاثیر گذاشته و باعث می شود که میزان قابل توجه از آلودگی در یک ماتریکس شیمیایی توسط آب باران به دام انداخته شود و سپس به سطح زمین سقوط کند شتشو یکی از مکانیسم های مهم در تمیز کردن آلاینده ها در خلال باران می باشد. طی این مطالعه که از آبان تا فروردین ماه 92 به انجام رسید آنیونهای سولفات و نیترات و کاتیونهای کلسیم ,سدیم و منیزیوم و فلزات آهن, آلومینیوم,کادمیوم و سدیوم مورد سنجش قرار گرفت در این مطالعه با استفاده از ظروف نمونه برداری مخصوص در ارتفاع 1/5 متری از سطح زمین و از لحظه شروع بارن تا انتها آن و به تعداد دوره های بارندگی های شهر اهواز که طی مطالعه در 5 دوره بارندگی از سه نقطه صنعتی , پر ترافیک و عادی شهر اهواز اقدام به نمونه برداری گردید. نتایج رنج pH را از 3/97 تا 6/9 نشان داد کمترین مقدارpH مربوط به منطقه عادی می باشد بیشترین مقادیر آنیونها و کاتیونها به ترتیب شامل سولفات , کلسیم, سدیم, نیترات و منیزیم و عناصر فلزی موجود به ترتیب شامل آهن, آلومینیوم, سرب و کادمیوم بوده است بیشترین مقادیر آنیون مربوط به نیترات در منطقه پرترافیک با 100 ppm می باشد و بیشترین کاتیونها مریوط به کلسیم در منطقه صنعتی با ppm 44/8 می باشد نتایج نشان می دهد که مقادیر آنیونها و کاتیونها در مناطق مختلف شهری اهواز با هم متفاوت است که می تواند ناشی از وجود صنایع و آلاینده ای وسایل نقلیه باشد.

لینک کمکی