بررسي رابطه بين آلودگي صوتي و افت شنوايي در کارکنان يکي ازپالايشگاه هاي کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي رابطه بين آلودگي صوتي و افت شنوايي در کارکنان يکي ازپالايشگاه هاي کشور :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : ششمين همايش ملي مديريت آلودگي هوا و صدا

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

صدای ناشی از محیط کار از شایعترین عوامل آسیب رسان در مشاغل صنعتی است که افت شنوایی را موجب می گردد. کاهش شنوایی از جمله 10 بیماری شایع ناشی از کار معرفی شده است. در این مطالعه توصیفی, تحلیلی از کلیه کارکنانی که در محل کار آنها منابع مولد صدا وجود داشت و دارای سابقه کاری بیش از 7 سال بودند؛انتخاب شدند. شاغلین در این واحدها به عنوان افراد در معرض و از شاغلین سایر واحدها به عنوان گروه شاهد آزمون شنوایی سنجی انجام شد. الگوی مواجهه کارکنان در معرض صدا, سبب شد تا دزیمتری صدا نیز انجام شود.با توجه به نتایج این مطالعه کارگران و کارکنان در معرض جدی کاهش شنوایی ناشی از سر و صدای محیط کار هستند و به منظور به حداقل رساندن هزینه های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از کاهش شنوایی می بایست اقدامات لازم مهندسی جهت کنترل صدا و توجه مدیریت به اجرای مناسب برنامه حفاظت شنوایی معطوف گردد.

لینک کمکی