بررسي رابطه شرايط آب و هوايي با غلظت آلاينده ها در شهر تهران به کمک مدلسازي فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي رابطه شرايط آب و هوايي با غلظت آلاينده ها در شهر تهران به کمک مدلسازي فازي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : ششمين همايش ملي مديريت آلودگي هوا و صدا

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

امروزه یکی از مهمترین مسایلی که کلانشهرها و به ویژه شهر تهران را درگیر خود ساخته است, آلودگی هوا میباشد. کیفیت هوا, بهعلت افزایش جمعیت, حجم زیاد خودروها و نیز کارخانه های صنعتی روبه کاهش است. از طرف دیگر مشاهده و تخمین کیفیت هوا به علت تاثیری که بر سلامت جامعه دارد, از اهمیت بالایی برخورد دار میباشد. در این مقاله تاثیر شرایط آب و هوایی بر غلظت آلاینده ها در هوای شهر تهران را, مورد بررسی قرار دادیم. بدین منظور هوای شهر تهران در سالهای-1389 1387 بهصورت روزانه, به عنوان نمونه درنظرگرفته شد. برای بررسی رابطه و مدل سازی از روش مدلسازی فازی ونگ-مندل بهره بردیم. دراین تحقیق, داده های ورودی که همان شرایط آب و هوایی میباشند, عبارت اند از: دما, میزان متوسط بارش, رطوبت هوا و سرعت باد و در مقابل داده های خروجی سیستم, 3 آلاینده مهم هوای شهر تهران, مونواکسید کربن, ذرات معلق و دی اکسید گوگرد, میباشند. طبق نتایج این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که رابطه معنی داری بین شرایط آب و هوایی و غلظت آلاینده ها در شهر تهران وجود ندارد. بهعبارت دیگر, خروجی سیستم مدلشده تقریبا در کلیه شرایط آب وهوایی ثابت و مستقل از شرایط جوی میباشد.

لینک کمکی