سنجش سطح کيفيت زندگي و کلاسه بندي استان هاي کشور از ديدگاه اقتصادي با رويکرد فضاي دو قطبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن سنجش سطح کيفيت زندگي و کلاسه بندي استان هاي کشور از ديدگاه اقتصادي با رويکرد فضاي دو قطبي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي رويکردهاي نوين آمايش سرزمين در ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

سطح کیفیت زندگی تابعی از عوامل و شرایط متفاوتی است که بر روی شهروندان تاثیرات مطلوب و نامطلوبی را دارد, برای مدیران و تصمیم گیرندگان در سطح کلان مهم است که بتوانند ضمن شناسایی این عوامل جوامع تحت مدیریت خود را بر اساس درجه کیفیت زندگی دسته بندی نمایند. شاخص دو قطبی رد و قبول به عنوان رویکرد نوینی است که بر اساس منطق درجه نزدیکی گزینه های مورد بررسی به سطوح مختلف مطلوبیت تعریف شده و با توجه به معیارهای کیفی و کمی متعدد میتواند کلاسه بندی علمی از گزینه ها را انجام دهد. در این تحقیق با توجه به اطلاعات سالنامه آماری ایران ضمن تخصیص 31 استان کشور براساس معیار اقتصادی به کلاسهای بسیار مطلوب, مطلوب, نسبتا مطلوب و نامطلوب, راهکارهایی برای مدیران اجرایی ارایه شدهاست

لینک کمکی