صکوک سبز ابزاري براي تامين مالي طرح هاي آمايش سرزمين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن صکوک سبز ابزاري براي تامين مالي طرح هاي آمايش سرزمين :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي رويکردهاي نوين آمايش سرزمين در ايران

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

طرح آمایش سرزمین به منظور توسعه و بهبود ملی و منطقه ای کشور مورد برنامه ریزی قرار گرفته تا از این طریق بتوان پیشرفت و توسعه را در سطح کشور و مناطق مختلف به منظور بهرهمندی از زندگی بهتر ایجاد نمود. اجرای طرحها در سطح ملی و منطقه ای نیازمند اختصاص منابع لازم میباشد و یکی از مهمترین این منابع, منابع مالی است. امروزه تامین منابع مالی مورد نیاز پروژهها به روشهای مختلف صورت میگیرد. در این پژوهش به صکوک و به طور خاص صکوک سبز به عنوان یک منبع تامین مالی و ابزار تامین مالی اسلامی که مورد توجه کشورهای اسلامی و غیر اسلامی است توجه شده است. صکوک سبز به عنوان یک منبع نوظهور جهت تامین مالی پروژههای سبز در حفاظت از محیط زیست می باشد از این رو در ابتدا با ذکر مقدمه ای به معرفی آمایش سرزمین و طرحهای ملی منطقه ای پرداخته شده و سپس شیوه های مختلف تامین مالی پروژهها را معرفی مینماید, بعد از آن به معرفی صکوک و نقش آن در تامین مالی پروژه ها و به ویژه صکوک سبز و فرآیند انتشار و مزایای آن میپردازد و در انتها نیز جمع بندی کلی از بحث ارایه می نماید.

لینک کمکی