ضرورت ايجاد دانشگاه کارآفرين درآمايش آموزش عالي مطالعه موردي:دانشگاه هاروارد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ضرورت ايجاد دانشگاه کارآفرين درآمايش آموزش عالي مطالعه موردي:دانشگاه هاروارد :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي رويکردهاي نوين آمايش سرزمين در ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

موضوع مقاله حاضر, ضرورت ایجاد دانشگاه کارآفرین در آمایش آموزش عالی برای ایجاد دانشگاه کارآفرین در ایران است که مورد دانشگاه هاروارد در این تحقیق مطالعه شده است. هدف از مطالع آمایش آموزش عالی در ایجاد دانشگاه کارآفرین این است که نیازهای جامعه در بخش کار مرتفع گردد و دانشگاهها بتوانند فارغ التحصیلانی توانمند از این جهت به جامعه تحویل دهند. در این راه با توجه به اینکه دانشگاههای تراز اول جهان مانند دانشگاه هاروارد از قبل این مسیر راپیموده اند, میتوان از روش آنها به عنوان نقش راه استفاده نمود ودر جهت ایجاد دانشگاه های کارآفرین با توجه به موضوع آمایش آموزش عالی بهره برد. لذا در این تحقیق دانشگاه هاروارد مورد مطالعه قرار گرفت. روش تحقیق تحلیلی توصیفی است و با روش کتابخانه ای, اطلاعات گردآوری شده است. برای حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین نیاز است تا با الگو قراردادن دانشگاههای تراز اول جهان, ساختارها و روشها را دچار تغییرات بنیادین و اساسی کرد. در نهایت پیشنهاد میشود که سیاستگذاران آموزش عالی اقدام به تغییرات اساسی در برنامهها و اهداف دانشگاهها اعمال نمایند و این تغییرات با الگو قرار دادن دانشگاههای تراز اول جهان و با توجه به ظرفیتهای جغرافیایی هر منطقه صورت گیرد.

لینک کمکی