عوامل موثر بر هزينه کرد اعتبارات کشاورزي در نواحي روستايي مطالعه موردي: دهستان زاغه، شهرستان خرم آباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن عوامل موثر بر هزينه کرد اعتبارات کشاورزي در نواحي روستايي مطالعه موردي: دهستان زاغه, شهرستان خرم آباد :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي رويکردهاي نوين آمايش سرزمين در ايران

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

با وجود اینکه اعتبارات رسمی کشاورزی نقش عمده ای در تامین سرمایه مورد نیاز برای توسعه کشاورزی میتوانند ایفا کنند, ولی شواهد حاکی از آن هستند که بخش زیادی از وامهای کشاورزی, دچار مخاطرات اخلاقی گردیده اند. پژوهش حاضر در پی بررسی نحوه هزینه کرد وام های کشاورزی و عوامل موثر بر هدایت صحیح آنهاست. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و روش توصیفی – تحلیلی میباشد. جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی مقالات و کتابها و غیره انجام گرفته است. نمونه تحقیق 120 نفر شامل کشاورزان شهرستان خرم آباد که دربین سال های 1390-1394 حداقل یک بار وام کشاورزی دریافت کرده اند. نتایج تحقیق نشان میدهد, از بین 28 عامل مورد بررسی, پایین بودن میزان مبلغ وام و بالا بودن درصد سود بانکی, مهمترین عامل در انحراف اعتبارات بانک کشاورزی میباشد.

لینک کمکی