فراسوي دانشگاه در جهت گيري هاي ملي آمايش سر زمين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فراسوي دانشگاه در جهت گيري هاي ملي آمايش سر زمين :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي رويکردهاي نوين آمايش سرزمين در ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

برخی از محققان رویکردی فلسفی را نسبت به دانشگاه مطرح کرده اند که ما با استفاده از آن یک مدل تمثیلی برای دانشگاه ارایه می دهیم. در ادامه پس از بررسی نهاد دانشگاه در غرب و ایران , دو ایراد عدم توجه به تمام سطوح آموزشی در جهت گیری های ملی آمایش سرزمین و پایین بودن کیفیت آموزش در تمام سطوح آموزشی در آن را بررسی می کنیم.در آخر 15 ابزار تحلیلی برای فراگیری تمامی سطوح آموزشی و ارتقا کیفیت نظام آموزشی را پیشنهاد می کنیم.

لینک کمکی