مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراتحلیل 72 صفحه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراتحلیل 72 صفحه :

دید کلی :
دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراتحلیل بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


توضیحات کامل :

فرا تحلیل تحلیل آماری مجموعه بزرگی از یافته های پژوهشی به منظور یکپارچه سازی این یافته ها است.) گلاس (1976(, نقل از دلاور, 1389 ص 288) فراتحلیل یک شیوه آماری برای بررسی روند میزان تاثیرات مشاهده شده در یک سری از پژوهشهای کمی پیرامون یک مساله خاص است . واژه فراتحلیل, ترجمه واژه مرکب Meta analysis است که جز نخست آن یعنی Meta به معنای: “ فرا ” و یا ” ورای ” می باشد. “ واژه Meta ریشه یونانی دارد و به معنای Behindیا In back of , است .فر ا تحلیل به بررسی پژوهش هایی می پردازد که درباره موضوع خاص انجام شده اند. توضیح فوق درواقع تعریف لغوی واژه فرا تحلیل است.

 

 

 

 

 برای آشنایی بیشتر با معنای اصطلاحی آ ن, به برخی از تعاریف متعددی که برای این واژه توسط پژوهشگران ارائه شده است اشاره می شود.گلاس (1976, نقل از دلاور, 1389)   فرا تحلیل را تحلیل آماری مجموعه بزرگی از یافته های پژوهشی به منظور یکپارچه سازی این یافته ها تعریف کرده است. وی اولین بار این اصطلاح را در سال 1976 در سمت رئیس انجمن تحقیقات آموزشی آمریکا به کار برد. تفکر کلید اصلی فراتحلیل است و در این شیوه ,تفکر به طور آگاهانه در ترکیب پژوهش ها با استفاده از روش های آماری به کار برده می شود. (دلاور 1389)  

 

 

 

 

 

فرایند ترکیب آماری نتایج  پژوهش های مستقل و جداگانه برا ی رسیدن به نتایج کلی درباره حجم اندازه کاربندی یا همپراش, فرا تحلیل نامیده شده است. به بیان دیگر, این تکنیک خلاصه ای از پژو هش های پیشین است که برای مقایسه پیامدها در طول دامنه وسیعی از مطالعات, روش های کمی را به کار می برد(هومن, 1387 ص13). نتایج به دست آمده از فرا تحلیل به واقع بررسی یکپارچه یافته هایی است که نسبت به بررسی های روایتی دقیق تر هستند. تعبیر فرا تحلیل به عنوان بازنگری پیشینه پژوهشی, متعارف ترین و در عین حال رایج ترین تعبیر از آن است. فرا تحلیل رویکردی مدرن, چند سطحی, چند بعدی و در عین حال چند روشی است(دلاور وگنجی, 1391 ص 5به نقل ولف , 1986). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراتحلیل 72 صفحه
فهرست
(ادبیات  وپیشینه پژوهش)    10
فراتحلیل :    10
تعریف فرا تحلیل:    13
تاریخچه فرا تحلیل:    16
ضرورت فرا تحلیل :    18
فراتحلیل و مرورنظاممند:    20
فراتحلیل    22
مرور نظاممند    22
جدول1-2 فراتحلیل در مقایسه با مرور نظاممند و مرور روایتی  ( سنتی)    23
امتیازات فراتحلیل :    23
مراحل اجرای روش  فراتحلیل :    24
مدل های فراتحلیل:    30
روش های تلفیق احتمالات(ترکیب نتایج)    31
تشخیص متغیر های میانجی.    34
ارزشیابی نتایج فراتحلیل به منظور کاهش خطا:    36
استنباط آماری در فراتحلیل    40
مسائل و مشکلات فراتحلیل :    42
کارکردهای فراتحلیل  :  44
پیشینه پژوهش های خارجی:    47
پیشینه پژوهش های داخلی:    52
منابع :    56

لینک کمکی