پرسشنامه وسواس عملی فوآ و همكاران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پرسشنامه وسواس عملی فوآ و همکاران :

دید کلی :
دانلود پرسشنامه وسواس عملی فوآ و همکاران همراه با نمره گذاری و تعریف عملیاتی و مفهومی


توضیحات کامل :

معرفی پرسشنامه وسواس عملی فوآ و همکاران

پرسشنامه وسواسی – اجباری  ویرایش شده و کامل  توسط فوا و همکاران با هدف سنجش علائم اختلال وسواسی – اجباری ساخته شده است. این پرسشنامه ی خودسنجی, دارای 21 ماده است که علائم OCD را می سنجند. 

 

 

 


تعریف نظری و مفهومی وسواس عملی 

اعمالی هستند که شخص بارها و بارها در پاسخ به یک وسواس فکری انجام می‌دهد. هدف آن کاهش احتمال آسیب زدن و آزار رساندن می‌باشد تا اینکه بدین وسیله وی احساس آرامش کرده و همه چیز را خوب بپندارد. وسواسهای عملی می‌توانند به صورت اعمالی باشند که به وسیله دیگران قابل مشاهده باشند (از قبیل کنترل کردن تا جایی که احساس آرامش کنند) 

 


تعریف عملیاتی  وسواس عملی  :

بر اساس نمره بدست آمده از پرسشنامه فوآ و همکاران برای ارزیابی وسواس عملی طراحی کرده‌اند, که شامل 21 گزینه خود گزارشی می‌باشد. هر گزینه بر اساس میزان باور از صفر تا دو درجه بندی شده است (0 = هرگز, 1 = گاهی اوقات, 2= همیشه).

 

 

 

 

روش نمره گذاری پرسشنامه فوآ و همکاران 

 نمرات 9-0 ندارد, 19-10 ضعیف, 29-20 متوسط و بین 40-30  نشان دهنده گرایش بیشتر به وسواس عملی می‌باشد(قاسم زاده, خمسه و ابراهیم خانی, منتشر نشده). 
 

لینک کمکی