پاورپوینت حاجب پدر (قرآن)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت حاجب پدر (قرآن) :


پاورپوینت حاجب پدر (قرآن)
خداوند در سوره نسا بیان می‌فرمایند که فرزند حاجب ارث پدر است .

فهرست مندرجات

1 - معنای حاجب
2 - فرزند حاجب ارث پدر
3 - پانویس
4 - منبع


معنای حاجب


(حاجب) در لغت به معنای مانع است و در اصطلاح فقهی به کسی می‌گویند که مانع ارث بردن کسی یا گروهی شود مثل طبقه اوّل ارث نسبت به طبقه دوم (حجب حرمانی) و یا مانع از سهم کامل ارث بردن شود مثل فرزند نسبت به مادر که از ثلث به سدس تنزّل می‌دهد (حجب نقصانی).

فرزند حاجب ارث پدر


فرزند, حاجب‌ ارث پدر و موجب محرومیّت وی از مازاد بر سهمش (یک ششم اموال میّت):
... ولأبویه لکلّ وحد مّنهما السّدس ممّا ترک إن کان له ولد فإن لّم یکن لّه ولد وورثه أبواه فلأمّه الثّلث ....

[1] نسا /سوره4, آیه11.

خداوند به شما در باره فرزندانتان سفارش میکند که (از میراث) برای پسر به اندازه سهم دو دختر باشد و اگر فرزندان شما (دو دختر و) بیش از دو دختر بوده

لینک کمکی