پاورپوینت حاج‌بله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت حاج‌بله :


امین‌الدین ابوالقاسم پاورپوینت حاج‌بله
حاج‌بُلَه, امین‌الدین ابوالقاسم, صوفی , فقیه , اصولی و مفسر قرن هفتم و هشتم می‌باشد.

فهرست مندرجات

1 - ضبط‌های نام پاورپوینت حاج‌بله
2 - معرفی پاورپوینت حاج‌بله
2.1 - نظر ابو المجد تبریزی
2.2 - پایه علمی
2.3 - مذهب
2.4 - اختلاف در امین‌الدین
3 - تصوف پاورپوینت حاج‌بله
3.1 - دیدار با فخرالدین عراقی
3.2 - تأثر از تصوف خراسان
3.3 - گزارش ابن بزاز
4 - سال درگذشت پاورپوینت حاج‌بله
5 - آثار حاج بله
5.1 - انتخاب احیا علوم الدین
5.2 - الهدایه فی اصول الفقه
5.3 -  التذکره فی الاصولین و الفقه
5.4 - المنهاج فی علوم الادب
5.5 - کتاب فی علم العروض الفارسی
5.6 - الزبده فی المنطق
5.7 - اللطائف اللئالی
5.8 - انتخاب رباعیات اوحدالدین
5.9 - رساله علم و عقل
5.10 - پاسخ امین‌الدین تبریزی
5.11 - مناظره النار و التراب
6 - فهرست منابع
7 - پانویس
8 - منبع


ضبط‌های نام پاورپوینت حاج‌بله


نام امین‌الدین ابوالقاسم پاورپوینت حاج‌بله به صورت امین‌الدین حاجی بوله

[1] ابراهیم‌ بن بزرگمهر عراقی, کلیات شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی متخلص بعراقی, ج1, ص14, چاپ سعید نفیسی, تهران 1335 ش.

و حاجی‌ امین‌الدین باله

[2] ابن ‌کربلائی, روضات‌الجنان و جنات‌الجنان, ج1, ص154, چاپ جعفر سلطان‌القرائی, تهران 1344ـ1349 ش.

نیز ضبط شده, اما یقینآ نام او امین‌الدین حاجی/ حاج‌بُلَه بوده است.

[3] سفینه تبریز, گردآوری و به خط ابوالمجد محمد بن مسعود تبریزی, تاریخ کتابت: 3 721 قمری, چاپ عکسی از روی نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی, تهران: مرکز نشر دانشگاهی, 1381 ش.

[4] رشیدالدین فضل‌اللّه, التوضیحات‌الرشیدیه الف, گ 41, نسخه عکسی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران, ش 74.


گویا بُلَه شکل تحبیبی ابوالقاسم است که ابتدا به صورت اَبُل و سپس به شکل بله درآمده است (

[5] علی‌اشرف صادقی, (درباره نام امین‌الدین حاج بُلَه), ج1, ص279, نامه بهارستان, سال 4, ش 1ـ2 (بهار ـ زمستان 1382).

[6] سفینه تبریز, گردآوری و به خط ابوالمجد محمد بن مسعود تبریزی, ج1, ص7, تاریخ کتابت: 3 721 قمری, چاپ عکسی از روی نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی, تهران: مرکز نشر دانشگاهی, 1381 ش.

که بله را صورت دیگری از باله می‌داند).

معرفی پاورپوینت حاج‌بله


درباره او اطلاعات اندکی در دست است.

نظر ابو المجد تبریزی


ابو المجد تبریزی , کاتب سفینه تبریز که از معاصران او به شمار می‌رود, او را سلطان‌ المحققین, قدوه العارفین و زبده الافاضل خوانده است.

[7] سفینه تبریز, گردآوری و به خط ابوالمجد محمد بن مسعود تبریزی, ج1, ص37, تاریخ کتابت: 3 721 قمری, چاپ عکسی از روی نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی, تهران: مرکز نشر دانشگاهی, 1381 ش.

[8] سفینه تبریز, گردآوری و به خط ابوالمجد محمد بن مسعود تبریزی, ج1, ص58, تاریخ کتابت: 3 721 قمری, چاپ عکسی از روی نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی, تهران: مرکز نشر دانشگاهی, 1381 ش.پایه علمی


باتوجه به آثاری که از حاج بله در سفینه درج شده, وی در عرفان و فقه و اصول و عروض و منطق پایه‌ای بلند داشته و در کلام و فلسفه صاحب‌ نظر بوده (ادامه مقاله) و بر تفسیر رشیدالدین فضل‌اللّه همدانی تقریظ نوشته است

[9] رشیدالدین فضل‌اللّه, التوضیحات‌الرشیدیه الف, گ 429, نسخه عکسی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران, ش 74.

[10] رشیدالدین فضل‌اللّه, التوضیحات الرشیدیه ب, گ 425, نسخه عکسی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران, ش 1029.مذهب


وی در اصول , اشعری و در فروع , شافعی بود.

[11] امین‌الدین ابوالقاسم حاج بُلَه, التذکره فی‌الاصولین و الفقه, ج1, ص60, در سفینه تبریز, گردآوری و به خط ابوالمجد محمد بن مسعود تبریزی, تاریخ کتابت: 3ـ 721 قمری, چاپ عکسی از روی نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی, تهران: مرکز نشر دانشگاهی, 1381 ش الف.

[12] امین‌الدین ابوالقاسم حاج بُلَه, الهدایه فی اصول‌الفقه, ج1, ص58, در همان, 1381 ش ب.اختلاف در امین‌الدین


نزاری قهستانی در سفرنامه خود از شیخی به نام امین‌الدین یاد کرده که او را در تبریز دیده است.

[13] چنگیز بایبوردی (بارادین), (حکیم نزاری قهستانی), ج1, ص195ـ196, فرهنگ ایران زمین, ج 6 (1337 ش).

[14] سعدالدین‌ بن شمس‌الدین نزاری قهستانی, مثنوی روز و شب, ج1, ص26, چاپ نصراللّه پورجوادی, تهران 1385 ش.


به نظر پورجوادی ,

[15] سعدالدین‌ بن شمس‌الدین نزاری قهستانی, مثنوی روز و شب, ج1, ص27, چاپ نصراللّه پورجوادی, تهران 1385 ش.

این شیخ احتمالا حاج بله است.
به گفته اسیری لاهیجی , 

[16] محمد بن یحیی اسیری لاهیجی, مفاتیح‌الاعجاز فی شرح گلشن‌راز,  ص 34, چاپ محمدرضا برزگر خالقی و عفت کرباسی, تهران 1374 ش.

 آن مرد (کاردیده) و (عزیز کارفرما) که در ابتدای گلشن راز شبستری

[17] محمود بن عبدالکریم شبستری, مجموعه آثار شیخ محمود شبستری, ج1, ص68ـ69, چاپ صمد موحد, تهران 1371 ش.

از او یاد شده, فردی با نام امین‌الدین, شیخ و مرشد محمود شبستری است.
علاوه بر این, در ابتدای سعادت‌نامه منسوب به شبستری

[18] محمود بن عبدالکریم شبستری, مجموعه آثار شیخ محمود شبستری, ج1, ص168, چاپ صمد موحد, تهران 1371 ش.

از شخصی به نام امین‌الدین یاد شده که استادِ صاحب سعادت‌نامه بوده و مشکلات او را در فهم فصوص و فتوحات ابن ‌عربی برطرف کرده است.
بر همین اساس برخی

[19] محمود بن عبدالکریم شبستری, مجموعه آثار شیخ محمود شبستری, ج1, ص5, چاپ صمد موحد, تهران 1371 ش.

[20] سفینه تبریز, گردآوری و به خط ابوالمجد محمد بن مسعود تبریزی, ج1, ص7, تاریخ کتابت: 3 721 قمری, چاپ عکسی از روی نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی, تهران: مرکز نشر دانشگاهی, 1381 ش.

این امین‌الدین را با امین‌الدین حاج بله یکی می‌دانند (

[21] لئونارد لوئیزن, فراسوی ایمان و کفر: شیخ محمود شبستری, ج1, ص21, ترجمه مجدالدین کیوانی, تهران 1379 ش.

که احتمال داده او یا امین‌الدین تبریزی یا حاجی امین‌الدین عبدالسلام‌ بن سهلان خُنجی است).

تصوف پاورپوینت حاج‌بلهدیدار با فخرالدین عراقی


حاج بله در 676 به خانقاه فخرالدین عراقی در دوقات قونیه رفت و سه روز با عراقی به گفتگو پرداخت.

[22] ابراهیم‌ بن بزرگمهر عراقی, کلیات شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی متخلص بعراقی, ج1, ص14ـ15, چاپ سعید نفیسی, تهران 1335 ش.


عراقی از پیروان مکتب ابن ‌عربی بوده است و بنابراین به نظر می‌رسد که حاج‌ بله با اندیشه‌های ابن ‌عربی آشنایی داشته است, اما از تأثیر اندیشه‌های ابن ‌عربی و پیروان او هیچ نشانه‌ای در آثار حاج بله دیده نمی‌شود.

تأثر از تصوف خراسان


او بیش‌تر متأثر از تصوف خراسان , به‌ویژه اندیشه‌های محمد و احمد غزالی , سنایی غزنوی , عطار نیشابوری و سیف‌الدین باخرزی بوده و حتی احتمالا نخستین شیخی بوده که در تبریز با تصوف عاشقانه احمد غزالی آشنا شده و آرا و عقاید او را در مجالس خود مطرح کرده است.

[23] سفینه تبریز, گردآوری و به خط ابوالمجد محمد بن مسعود تبریزی, ج1, ص25ـ 26, تاریخ کتابت: 3 721 قمری, چاپ عکسی از روی نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی, تهران: مرکز نشر دانشگاهی, 1381 ش.

[24] نصراللّه پورجوادی, (سخنان احمد غزّالی از زبان حاجی بُلَه تبریزی), ج1, ص123, معارف, دوره 18, ش 3 (آذر ـ اسفند 1380).گزارش ابن بزاز


از گزارش تحقیرآمیز ابن ‌بزاز

[25] ابن ‌بزاز, صفوهالصفا, ج1, ص168ـ169, چاپ غلامرضا طباطبائی‌مجد, تبریز 1373 ش.

درباره حاج‌ بله پیداست که بُلَه با زاهد گیلانی و صفی‌الدین اردبیلی هم آشنایی داشته است.

سال درگذشت پاورپوینت حاج‌بله


حاج بله پسری به نام شرف‌الدین عثمان داشته که به مناسبت درگذشت پدرش رساله‌ای راجع به بی‌وفایی دنیا با عنوان کتابٌ فی طریق الاخره نوشته و در مقدمه آن سال درگذشت پدرش را 720 در دمشق ذکر کرده است.

[26] سفینه تبریز, گردآوری و به خط ابوالمجد محمد بن مسعود تبریزی, ج1, ص678, تاریخ کتابت: 3 721 قمری, چاپ عکسی از روی نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی, تهران: مرکز نشر دانشگاهی, 1381 ش.آثار حاج بله


آثار حاج بله, به‌جز یکی, در سفینه تبریز مندرج است.
برخی از آن‌ها عبارت‌اند از :

انتخاب احیا علوم الدین


انتخاب احیا علوم الدین غزالی , به عربی؛ این منتخب, مانند اصل احیا , دارای چهار قسم و هر قسم دارای ده فصل است.

[27] سفینه تبریز, گردآوری و به خط ابوالمجد محمد بن مسعود تبریزی, ج1, ص37ـ54, تاریخ کتابت: 3 721 قمری, چاپ عکسی از روی نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی, تهران: مرکز نشر دانشگاهی, 1381 ش.الهدایه فی اصول الفقه


الهدایه فی اصول الفقه , به عربی, که شامل سه قسم بوده, اما فقط قسم اول آن باقی است.

[28] سفینه تبریز, گردآوری و به خط ابوالمجد محمد بن مسعود تبریزی, ج1, ص58ـ59, تاریخ کتابت: 3 721 قمری, چاپ عکسی از روی نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی, تهران: مرکز نشر دانشگاهی, 1381 ش. التذکره فی الاصولین و الفقه


التذکره فی الاصولین و الفقه , به عربی, در سه قسم: فوائد اصول علم کلام مطابق اشعریه , فوائد اصول فقه , و مسائل فقهی .
در قسم اول, حاج بله برای گریز از محذور جبر و چگونگی نسبت قدرت باری با افعال آدمی اصل (منزله بین المنزلتین) را با تعبیر قول (محققون) مطرح کرده, ولی بهره‌گیری او از این اصل با عقیده شیعی کاملا متفاوت است؛ زیرا تفسیر او از این اصل نزدیک به نظریه کسب اشعری است.
هم‌چنین وی درباره وجوب نصب امام , نظر شیعه را مرجح شمرده است.

[29] سفینه تبریز, گردآوری و به خط ابوالمجد محمد بن مسعود تبریزی, ج1, ص60ـ70, تاریخ کتابت: 3 721 قمری, چاپ عکسی از روی نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی, تهران: مرکز نشر دانشگاهی, 1381 ش.المنهاج فی علوم الادب


المنهاج فی علوم الادب , به عربی, که بنابر دیباچه مؤلف, دایره المعارف علوم ادبی است.
این کتاب هفت قسم داشته, اما فقط بخشی از قسم اول آن باقی است.
این بخش ترجمه الفاظ برخی سوره‌های قرآن کریم و اشاره‌ای به تفسیر آن‌هاست.

[30] سفینه تبریز, گردآوری و به خط ابوالمجد محمد بن مسعود تبریزی, ج1, ص131ـ144, تاریخ کتابت: 3 721 قمری, چاپ عکسی از روی نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی, تهران: مرکز نشر دانشگاهی, 1381 ش.کتاب فی علم العروض الفارسی


کتاب فی علم العروض الفارسی , به فارسی.

[31] سفینه تبریز, گردآوری و به خط ابوالمجد محمد بن مسعود تبریزی, ج1, ص169ـ172, تاریخ کتابت: 3 721 قمری, چاپ عکسی از روی نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی, تهران: مرکز نشر دانشگاهی, 1381 ش.الزبده فی المنطق


الزبده فی المنطق , به عربی, در علوم حقیقیه؛ زبده در سه قسم تألیف شده بوده,

[32] سفینه تبریز, گردآوری و به خط ابوالمجد محمد بن مسعود تبریزی, ج1, ص248ـ253, تاریخ کتابت: 3 721 قمری, چاپ عکسی از روی نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی, تهران: مرکز نشر دانشگاهی, 1381 ش.

اما فقط قسم اول آن باقی است.
احتمالا دو قسم دیگر, در الهیات و طبیعیات بوده است.

اللطائف اللئالی


اللطائف اللئالی , به فارسی و عربی؛ این کتاب, منابر حاج بله است که ابوالمجد تبریزی از آن‌ها یادداشت برداشته است.
از این کتاب وسعت اطلاعات حاج بله معلوم می‌شود.
لطائف حاوی نکات و اطلاعات بسیار نابی است, از جمله اشعاری به زبان فهلوی / پهلوی , تفسیر نمطِ نهمِ اشارات ابن ‌سینا و سوانح احمد غزالی , گزارش ملاقات خواجه نصیرالدین طوسی با عطار و اعتقاد وافر او به شعر عطار, سخنان خواجه نصیر پیش از مرگ با کریم‌الدین کیشی , ماجرای سماع ابن ‌سینا پیش از مرگ, و اطلاعات تازه‌ای درباره فخررازی در تبریز.

[33] سفینه تبریز, گردآوری و به خط ابوالمجد محمد بن مسعود تبریزی, ج1, ص519ـ538, تاریخ کتابت: 3 721 قمری, چاپ عکسی از روی نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی, تهران: مرکز نشر دانشگاهی, 1381 ش.انتخاب رباعیات اوحدالدین


انتخاب رباعیات اوحدالدین کرمانی , در ده باب.

[34] سفینه تبریز, گردآوری و به خط ابوالمجد محمد ب

لینک کمکی