پاورپوینت حجت عقلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت حجت عقلي :


ملازمات عقلی
تلازم عقلی میان دو یا چند چیز را ملازمات عقلی گویند.

فهرست مندرجات

1 - تعریف
1.1 - مثال
2 - ملازمه میان حکم عقل و شرع
3 - پانویس
4 - منبع


تعریف


ملازمات عقلی, مقابل ملازمات غیرعقلی (اتفاقی, شرعی و عرفی) بوده و به معنای حکم عقل به وجود ملازمه و همراهی میان وجود دو یا چند چیز است, مانند: ملازمه عقلی میان حکم شرع و حکم دیگر (اعم از عقلی, شرعی و یا غیر آن)؛ به این بیان که عقل, این ملازمه عقلی را کبری قرار می‌دهد تا به حکم شرع برسد, اعم از این که صغرای آن, حکم عقلی باشد یا شرعی و یا عرفی.
در جایی که صغری عقلی باشد, بحث مستقلات عقلی پیش می‌آید و در جایی که صغری شرعی یا عرفی باشد, بحث غیر مستقلات عقلی مطرح می‌شود.

مثال


برای مثال, عقل حکم شرعی: (العدل یحسن فعله شرعا) را این گونه به دست می‌آورد که نخست به حسن عدل حکم می‌کند: (العدل یحسن فعله عقلا), سپس این صغری را در کنار کبرای عقلی دیگر می‌گذارد که همان ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع است: (کل ما یحسن فعله عقلا یحسن فعله شرعا)؛ یعنی به کمک ملازمه بین حکم عقلی (حسن عدل) و حکم شرعی (حسن عدل) نتیجه می‌گیرد که عدل از نظر شرع نیز حسن دارد.

ملازمه میان حکم عقل و شرع


بنابراین, عقل, بین حکم شرع (حسن شرعی عدل) و بین حکم عقل (حسن عقلی عدل) ملازمه می‌بیند, و در این جا چون صغری, عقلی است و کبری, که همان ملازم

لینک کمکی