پاورپوینت حجت علي شاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت حجت علي شاه :


حجت علی‌شاه
حجّت علیشاه, صوفی , مفسر , و مورخ سلسله نعمت‌اللهیه بود.

فهرست مندرجات

1 - بیوگرافی علیشاه
2 - نسب بلاغی
3 - نام خانوادگی
4 - اساتید
5 - ورود در سلسله نعمت اللهی
6 - ادعای مرجعیت
7 - ادعای جانشینی شمس العرفا
8 - اعتقاد وی در باب قطب
9 - تقسیم قطب به ناطق و صامت
10 - جانشین بلاغی
11 - تاریخ وفات
12 - آثار و تألیفات
12.1 - حجهالتفاسیر و بلاغ الاکسیر
12.2 - مقالات الحنفا فی مقامات شمس‌العرفا
12.3 - شطرنج العرفا
12.4 - تاریخ نجف اشرف و حیره
12.5 - تاریخ نائین
12.6 - تاریخ تهران
12.7 - اعلاط الروضات
12.8 - یعسوب:از هر چمن‌گلی
13 - برادر علیشاه
14 - آثار محمدتقی
15 - فهرست منابع
16 - پانویس
17 - منبع


بیوگرافی علیشاه


نام او عبدالحجت بلاغی بود. وی در 1322 در نائین به‌دنیا آمد.

[1] عبدالحجت بلاغی, کتاب مقالات الحنفا فی مقامات شمس‌العرفا , ج2, ص595, تهران 1327ـ1331ش.

[2] نورالدین مدرسی‌چهاردهی, سلسله‌های صوفیه ایران, ج1, ص143ـ144, تهران 1382 ش.

پدرش, سیدحسن (متوفی 1312ش), از علمای نائین و صاحب آثاری از جمله رئوس الشیاطین, ردیه‌ای بر بابیه و بهائیه , بود.

[3] عبدالحجت بلاغی, کتاب تاریخ نائین, ج1, ص98ـ99, و کتاب فرهنگ تاریخ نائین, تهران 1369.

[4] عبدالحجت بلاغی, کتاب تاریخ نائین, ج3, ص77, و کتاب فرهنگ تاریخ نائین, تهران 1369.نسب بلاغی


نسب بلاغی, از طریق علی‌ بن جعفر عُرَیضی به امام جعفر صادق علیه‌السلام می‌رسد.

[5] عبدالحجت بلاغی, کتاب تاریخ نائین, ج1, ص60, و کتاب فرهنگ تاریخ نائین, تهران 1369.نام خانوادگی


نام‌خانوادگی او در اصل حسینی عُرَیضی نائینی بود,

[6] منوچهر صدوقی ‌سها, تاریخ انشعابات متأخره سلسله نعمت‌اللهیه, ج1, ص87, در دو رساله در تاریخ جدید تصوف ایران, تهران: پاژنگ, 1370ش.

اما به مناسبت ساختن دارالتبلیغ در اصفهان , به بلاغی معروف شد.

[7] عبدالحجت بلاغی, حجهالتفاسیر و بلاغ الاکسیر, یا, مَن لایحضُرُه المفسر و التفسیر, مقدمه, ج 1, ص 8, قم 1345ش.اساتید


بلاغی از هشت تن از علما, از جمله محمدتقی خوانساری , شیخ محمدحسین کاشف‌الغطا , آقابزرگ طهرانی و سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی , اجازه روایت داشت و صورت اجازه آن‌ها را نیز به چاپ رسانده بود.

[8] عبدالحجت بلاغی, حجهالتفاسیر و بلاغ الاکسیر, یا, مَن لایحضُرُه المفسر و التفسیر, مقدمه, ج 1, ص 12ـ 20, قم 1345ش.

[9] عبدالحجت بلاغی, کتاب مقالات الحنفا فی مقامات شمس‌العرفا , ج2, ص5, تهران 1327ـ1331ش.ورود در سلسله نعمت اللهی


وی در 1308ش به سلسله نعمت‌اللهیه وارد و مرید شمس‌العرفا شد و خود را حجت علیشاه نامید

[10] عبدالحجت بلاغی, کتاب مقالات الحنفا فی مقامات شمس‌العرفا , ج2, ص595, تهران 1327ـ1331ش.

[11] نورالدین مدرسی‌چهاردهی, سلسله‌های صوفیه ایران, ج1, ص145, تهران 1382 ش.ادعای مرجعیت


او خود را در شش سلسله مجاز و مرجع می‌دانست

[12] عبدالحجت بلاغی, کتاب مقالات الحنفا فی مقامات شمس‌العرفا , ج2, ص7, تهران 1327ـ1331ش.

[13] عبدالحجت بلاغی, کتاب مقالات الحنفا فی مقامات شمس‌العرفا , ج2, ص11, تهران 1327ـ1331ش.

[14] عبدالحجت بلاغی, کتاب مقالات الحنفا فی مقامات شمس‌العرفا , ج2, ص524, تهران 1327ـ1331ش.

.

ادعای جانشینی شمس العرفا


پس از درگذشت شمس‌العرفا, حجت علیشاه مدعی جانشینی وی شد و بعد‌ها نیز مدعی بود که هم از شمس‌العرفا و هم از ذوالریاستین اجازه دستگیری دارد.

[15] منوچهر صدوقی ‌سها, تاریخ انشعابات متأخره سلسله نعمت‌اللهیه, ج1, ص87ـ 88, در دو رساله در تاریخ جدید تصوف ایران, تهران: پاژنگ, 1370ش.


با وجود این, پس از درگذشت ذوالریاستین, جواد نوربخش رسمآ جانشینی را از آن خود کرد

[16] نورالدین مدرسی‌چهاردهی, سلسله‌های صوفیه ایران, ج1, ص213, تهران 1382 ش.

ذوالریاستین, میرزا عبدالحسین).

اعتقاد وی در باب قطب


به اعتقاد حجت علیشاه, قطب باید شیعه و سید باشد و تعدد اقطاب در یک زمان جایز است.

تقسیم قطب به ناطق و صامت


او قطب را به صامت و ناطق تقسیم کرد و خود را قطب صامت در زمانِ ذوالریاستین و قطب ناطق بعد از وی معرفی کرد.

[17] عبدالحجت بلاغی, کتاب مقالات الحنفا فی مقامات شمس‌العرفا , ج2, ص10, تهران 1327ـ1331ش.

[18] عبدالحجت بلاغی, کتاب مقالات الحنفا فی مقامات شمس‌العرفا , ج2, ص137, تهران 1327ـ1331ش.

[19] نورالدین مدرسی‌چهاردهی, سلسله‌های صوفیه ایران, ج1, ص213, تهران 1382 ش.جانشین بلاغی


او محمدتقی موحدی قمی را به جانشینی خود برگزید

تاریخ وفات


در 1355ش درگذشت.

[20] نورالدین مدرسی‌چهاردهی, سلسله‌های صوفیه ایران, ج1, ص144, تهران 1382 ش.

[21] منوچهر صدوقی ‌سها, تاریخ انشعابات متأخره سلسله نعمت‌اللهیه, ج1, ص88, در دو رساله در تاریخ جدید تصوف ایران, تهران: پاژنگ, 1370ش.آثار و تألیفات


حجت علیشاه علاوه بر این‌که کتاب مونس السالکین ذوالریاستین را به چاپ رساند,

[22] نورالدین مدرسی‌چهاردهی, سلسله‌های صوفیه ایران, ج1, ص145, تهران 1382 ش.

آثاری هم از خود به‌جای گذاشت که بیش‌تر آن‌ها تاریخی است.
برخی از آثار مهم او عبارت‌اند از :

حجهالتفـاسیـر و بلاغ الاکسیـر


حجهالتفـاسیـر و بلاغ الاکسیـر, یـا, مَن لایحَضُرُه المفسر و التفسیر (قم 1345ش), که تفسیر قرآن است در ده جلد (شش مجلد) که دو مجلد اول آن مقدمه است.

مقالات الحنفا فی مقامات شمس‌العرفا


کتاب مقالات الحنفا فی مقامات شمس‌العرفا (تهران 1327ـ1331ش) در دو جلد.

شطرنج العرفا


شطرنج العرفا (تهران 1369) در پنج جلد.

[23] خانبابا مشار, مؤلفین کتب چاپی فارسی و عربی, ج 3, ستون 717, تهران 1340ـ1344ش.تاریخ ن

لینک کمکی