پاورپوینت حجت فعلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت حجت فعلي :


ادله فعلی
به دلایل قابل استناد در استنباط حکم شرعی ادله فعلی گفته می‌شود.

فهرست مندرجات

1 - توضیح ادله فعلی
2 - فعلیت دلیل
3 - آثار استناد به ادله فعلی
4 - پانویس
5 - منبع


توضیح ادله فعلی


ادله فعلی, مقابل ادله شأنی است و به دلیل یا حجتی گفته می‌شود که بتواند بالفعل در استنباط حکم شرعی مورد استفاده قرار گیرد.

فعلیت دلیل


فعلیت دلیل به معنای جواز استناد به آن در مقام استنباط حکم شرعی است و آن, هنگامی است که مقتضی استناد به دلیل در مقام استنباط حکم موجود بوده و مانعی نیز

لینک کمکی