پاورپوینت حرکت در کم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت حرکت در کم :


پاورپوینت حرکت در کم
کم در لغت به معنای چندی و تعداد و در ریاضیات به معنی مقدار و چیزی است که قابل اندازه گیری است.

[1] جمیل صلیبا, منوچهر صانعی دره بیدی, فرهنگ فلسفی, ج1, ص535, تهران, انتشارات حکمت.

در اصطلاح فلسفی پاورپوینت حرکت در کم عبارتست از تغییر متصل, منظم و تدریجی در کمیت و مقدار جسم .

[2] سجادی, سید جعفر, فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدرا, ج1, ص199, تهران, نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

مانند رشد کردن گیاه و حیوان که عبارتست از افزوده شدن تدریجی حجم جسم به طور پیوسته و منظم.

[3] طباطبایی, محمد حسین, بدایه الحکمه, ص259, قم, نشر اسلامی, 1422ق, چ هجدهم.فهرست مندرجات

1 - پاورپوینت حرکت در کم نزد فلاسفه
2 - اقسام حرکت کمی
2.1 - پاورپوینت حرکت در کم منفصل
2.2 - پاورپوینت حرکت در کم متصل
3 - حرکت حقیقی در رشد گیاهان
4 - پانویس
5 - منبع


پاورپوینت حرکت در کم نزد فلاسفه


پاورپوینت حرکت در کم, از قدیم در میان فلاسفه مطرح بوده است و حتی ابن سینا در مورد آن, با شاگردانش نامه‌هایی رد و بدل نموده و بحثهای زیادی کرده و اشکالها و ایرادهای خودش را بر آن مطرح کرده است

[4] صدرالدین شیرازی, محمد, حکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه, ج3, ص89, قم, نشر مصطفوی, 1368, چ دوم.

و همین مشکلات در بحث, باعث شد که فلاسفه‌ای مانند شیخ اشراق , در این بحث, حرکت کمی را منکر شوند و عده‌ای مانند ملاصدرا راه حلهایی برای توجیه این حرکت مطرح کنند

[5] صدرالدین شیرازی, محمد, حکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه, ج3, ص89.

که البته توسط متاخرین مورد بحث قرار گرفته است.


اقسام حرکت کمیپاورپوینت حرکت در کم منفصل


این حرکت تصویر درستی ندارد؛ زیرا علاوه بر اینکه عدد وجود حقیقی ندارد تغییر در عدد هم به واسطه افزایش و کاهش واحدهایی از آن که امری دفعی است حاصل می‌شود پس حرکت در آن راه ندارد.

[6] مصباح یزدی, محمد تقی, آموزش فلسفه, ج2, ص323, تهران, نشر امیر کبیر, 1382ش, چ سوم.
پاورپوینت حرکت در کم متصل


در سطح و خط, حرکت مستقلی متصور نیست؛ زیرا تغییر در خط تابع تغییر در سطح است و تغییر در سطح هم تابع تغییر در حجم است.

[7] مصباح یزدی, محمد تقی, آموزش فلسفه, ج2, ص323.

حرکت در حجم هم, به سه صورت متصور است؛
1. در اثر انضمام جسم دیگر یا جدا شدن بخشی از جسم:
این نوع از تغییر, معمولا به صورت دفعی و آنی محقق می‌شود نه تدریجی.

[8] مصباح یزدی, محمد تقی, آموزش فلسفه, ج2, ص324.


2. در اثر انبساط و انقباض اجزای موجود در جسم:
این نوع از تغییر هم در واقع همان حرکت مکانی و وضعی ملکولها و اتمهای آن است. مثلا وقتی آب به جوش می‌آید و تبدیل به بخار می‌شود بر حجم آن افزوده می‌شود ولی بر اساس مطالب به اثبات رسیده در فیزیک جدید, این افزایش حجم چیزی جز دور شدن ملکولهای آب از یکدیگر نیست.

[9] مصباح یزدی, محمد تقی, آموزش فلسفه, ج2, ص324.


3. به صورت رشد و نمو گیاه و حیوان:
عده‌ای معتقدند که این تغییر, را نمی‌توان پاورپوینت حرکت در کم دانست؛ زیرا رشد و نمو جسم به واسطه ضمیمه شدن یک سری از اجزا و مواد خارجی به اجزای جسم صورت می‌پذیرد. بنابراین, حجم بزرگی که در اثر رشد و نمو جسم بر آن عارض می‌گردد, کمیتی است که بر مجموع اجزای اصلی جسم و اجزای ضمیمه شده به آن عارض می‌شود, در حالی که حجم کوچک پیشین, کمیتی است که فقط بر اجزای اصلی عارض شده

لینک کمکی