پاورپوینت حرکت در نفس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت حرکت در نفس :


پاورپوینت حرکت در نفس
حرکت (در لغت فرانسه معادل Mouvement است و معادل انگلیسی ان واژه‌های Movement ,Motion, Move می‌باشد.) در زبان فارسی به معنای جنبش و در مقابل سکون است و در نظر قدما, تعاریف گوناگون دارد.

[1] فرهنگ فلسفی, ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی, صلیبا, جمیل, ج1, ص306, تهران, انتشارات حکمت, 1366 ه ش, چاپ اول.

مشهورترین تعریف حرکت عبارتست از نحوه وجودی که شی به واسطه آن به تدریج از قوه به سوی فعل می‌رود.

[2] نهایه الحکمه, طباطبایی, حسین, ص254, قم, نشر اسلامی, 1422ق, چ شانزدهم.


نفس (در لغت فرانسه معادل Ame است و معادل انگلیسی ان نیز عبارتست از Soul.) نیز در فارسی عبارتست از جان. بیان اینکه نفس واقعا چیست, جدا مشکل است. علت امر این است که فیلسوفان از نفس تعاریف مختلف ارائه کرده‌اند.

[3] فرهنگ فلسفی, ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی, صلیبا, جمیل, ج1, ص637.فهرست مندرجات

1 - تعریف مشهور فلسفی
2 - دیدگاه ملاصدرا
3 - مراحل استکمال نفس
4 - پانویس
5 - منبع


تعریف مشهور فلسفی


تعریف مشهور فلسفی آن عبارتست از جوهری که ذاتا مستقل و در فعل نیاز به ماده دارد و متعلق به اجساد و اجسام است.

[4] فرهنگ معارف اسلامی, سجادی, سید جعفر, ج3, ص2021, تهران انتشارات دانشگاه تهران 1373 ه ش سوم.

جرجانی در کتاب تعریفات در مورد نفس چنین می‌گوید:
(نفس, جوهر لطیفی است که حامل قوه حیات و حس و حرکت ارادی می‌باشد. در فلسفه به نام روح حیوانی معروف است. این جوهر, جوهری است که در بدن وارد می‌شود و وقت خواب از ظاهر بدن جدا می‌شود ولی درباطن آن وجود دارد ولی هنگام مرگ , از ظاهر و باطن جسم جدا می‌شود و به صورت کلی از آن منقطع می‌گردد).

[5] التعریفات, الجرجانی , السید الشریف علی بن محمد, ص107, تهران, نشر ناصر خسرو, 1370 ه ش, چهارم.
دیدگاه ملاصدرا


نفس انسانی مجرد است.

[6] مرآت الاکوان, حسینی اردکانی, احمد بن محمد, ص427, با مقدمه و تصحیح و تعلیق از عبدالله نورانی تهران, نشر میراث مکتوب, 1375 ه ش, چاپ اول.

ولی آیا از اول مجرد است تا حرکت و تغییر در آن راه نداشته باشد و یا در ابتدا جسمانی و مادی است و سپس به تجرد می‌رسد میان فلاسفه اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فلاسفه تا زمان ملاصدرا معتقد بوده‌اند که نفس مجرد است و این تجردش از ابتدا بوده است. بنابراین در خود نفس, حرکت راهی ندارد. ملاصدرا معتقد است که نفس در آغاز امر و ابتدای حدوث و تکون, از همین مواد و عناصر موجود در این عالم پدید می‌گردد و در این هنگام صورتی است قائم به بدن . ولی پس از استکمال و خروج از قوه به فعل و طی مراتب کمال موجودی می‌شود روحانی, که در بقای ذات خویش نیازی به بدن ندارد, بلکه قائم به ذات خویش است و کاردهای خود را بدون آلات و ادوات جسمانی است انجام می‌دهد.

[7] الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه, صدر المتالهین, محمد بن صدر, ج8, ص348, بیروت, دار احیا التراث, 1981 م, سوم.

دلیل بر صحت این مدعا این است که هر موجودی که مجرد از ماده است, هیچ امر غریبی عارض بر ذات او نخواهد شد. زیرا قبلا گفته شد که جهت قوه, قبول و استعداد پذیرش هر عارض غریبی است و این امر به امری که در حد ذات خویش قوه صرف و عاری از فعلیت و متحصل به وجود صوری است که موجب قوام و فعلیت اویند, بازگشت دارد و این امر نیست مگر هیولای اولی. در نتیجه فرض تجرد نفس از ماده قبل از رسیدن به بالاترین درجات کمال, با علم به این که نفس قبل از نیل به اعلی درجات کمال, محل عروض عوارض و لواحق غریب است سازگار نیست؛ زیرا مستلزم افتراق و تعلق نفس به ماده است. به این بیان که ملحق شدن عوارض بدون وجود ماده ممکن نیست. پس فرض تجرد نفس از ماده مستلزم فرض اقتران و تعلق او است به ماده و فرض اقتران نفس به ماده خلاف فرض تجرد او است. بنابراین نباید گفت که نفس در همه حال مجرد از ماده است.

[8] فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدرا, سجادی, سید جعفر, ج1, ص191, تهران ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1379 ه ش اول.
مراحل استکمال نفس


نفس انسانی دارای مراحلی برای بروز و رسیدن به کمال

لینک کمکی