پاورپوینت حرکت در وضع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت حرکت در وضع :


پاورپوینت حرکت در وضع
وضع در لغت به معنای وضعیتی است که یک شی دارد.

[1] معجم الوسیط, ص1040, استانبول, نشر دار الدعوه.

در اصطلاح فلسفی عبارتست از هیئتی که از نسبت اجزای یک شی به یکدیگر و نسبت مجموع اجزای آن با خارج پدید می‌آید

[2] علامه طباطبایی, نهایه الحکمه, ص172.

و حرکت وضعی , حرکتی است که در آن, نسبت اجزای شی با اجزای مکانش تغییر بکند.

[3] مطهری, مرتضی, حرکت و زمان در فلسفه اسلامی, ج1, ص404, تهران, نشر حکمت, 1369ش, چ سوم.فهرست مندرجات

1 - دیدگاه فلاسفه
2 - اقسام حرکت وضعی
3 - دیدگاه فلاسفه درباره حرکت مکانی
4 - پانویس
5 - منبع


دیدگاه فلاسفه


وقوع حرکت در مقوله وضع , امر روشنی است؛ مانند حرکت کره بر محور خود و به دور خود.

[4] صدر الدین شیرازی, محمد, حکمه المتعالیه فی الاسفار الربعه العقلیه, ج3, ص80, قم, نشر مصطفوی, 1368, چ دوم.

زیرا وقتی کره به دور خود می‌چرخد, نسبت نقطه‌ای که بر سطح آن فرض می‌شود به خارج آن, به تدریج و به طور پیوسته تغییر می‌کند و این تغییر تدریجی اجزای کره به خارج, موجب می‌گردد که وضع کره نیز تغیر کند.

[5] شیروانی, علی, ترجمه و شرح نهایه الحکمه, ج2, ص286, قم, نشر بوستان کتاب, 1386, چ سوم.


این نوع از حرکت, پیش از ابوعلی سینا , ناشناحته بود و آنرا از انواع حرکات انتقالی (حرکت در این) به شمار می‌آوردند و بوعلی سینا اولین فیلسوفی بود که حرکت وضعی را حرکتی مستقل از حرکت انتقالی اعلام کرد.

[6] عبودیت, عبدالرسول, ص239, قم, نشر موسسه امام خمینی, 1386ش, چ ششم.

[7] مرتضی مطهری, حرکت و زمان در فلسفه اسلامی, ص239.

پس از او, فلاسفه اسلامی این بحث را به عنوان یکی از حرکات مطرح کردند و در مورد آن به بحث پرداختند.

[8] مطهری, مرتضی, حرکت و زمان در فلسفه اسلامی, ج1, ص404, تهران, نشر حکمت, 1369ش, چ سوم.

هر چند هنوز عده‌ای, این حرکت را از نوع حرکت انتقالی و اینی می‌دانند.

[9] مصباح یزدی, محمد تقی, آموزش فلسفه, ج2, ص321, تهران, نشر امیر کبیر, 1382ش, چ سوم.اقسام حرکت وضعی


حرکت وضعی یا ارادی است؛ مثل حرکت ارادی انسان به دور خود یا غیر ارادی, مثل حرکت کره به دور خود. حرکت غیر ارادی هم به حرکت طبیعی و قسری تقسیم می‌شود؛ زیرا این حرکت, یا به مقتضای طبیعت شی است یا در اثر نیروی جبری از بیرون پدید آمده است.

[10] مصباح یزدی, محمد تقی, آموزش فلسفه, ج2, ص320.

البته حرکت قسری نیز, خواه مستند به نیروی مجبور کننده باشد و خواه به شی مجبور شده (مقسور), بالاخره از طبیعت جسم صادر می‌شود. پس هر حرکتی, مستند به طبیعت می‌باشد و بر این اساس, طبیعت به عنوان مبدا فاعلی برای حرکت اجسام, معرفی شده است. یعنی هر حرکتی, مبدا میلی دارد که یا از خواص طبیعت جسم است و یا به واسطه تاثیر طبیعت دیگری در آن پدید می‌آید.

[11] مصباح یزدی, محمد تقی, آموزش فلسفه, ج2, ص320.

[12] طباطبایی, محمد حسین, نهایه الحکمه, ص268, قم, نشر اسلامی, 1422ق, چ شانزدهم.دیدگاه فلاسفه درباره حرکت مکانی


حرکت وضعی از حرکت مکانی مستقل است و اصلا حرکت مکانی (اینی), است که به حرکت وضعی باز می‌گردد و این در واقع داخل در مقوله وضع است؛ زیرا وضع عبارتست از هیئتی که از نسبت اجزای یک شی به ی

لینک کمکی